Chân dung tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 45 tuổi

Ông Nguyễn Văn Cường (45 tuổi), trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Cường - Tân phó tổng Thanh tra Chính phủ


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN