Ông Thích Minh Tuệ chia sẻ gì khi nhận căn cước công dân?

Sáng 10/6, Công an Gia Lai đưa lên trang mạng xã hội của Công an tỉnh này video làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ).

Công an Gia Lai đưa lên Facebook của Công an tỉnh này video làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ).


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN