Nơi người dân sống dưới bóng của tảng đá khổng lồ

Thành phố Setenil de las Bodegas ở Tây Ban Nha là nơi sinh sống của khoảng 3.000 cư dân, và tất cả cư dân ở đây có một điểm chung: họ đều sống ngay bên dưới một tảng đá khổng lồ.
Kỳ lạ nơi người dân đều sống đươi bóng của một tảng đá khổng lồ


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN