Những tảng đá tự mọc thêm 5cm sau mỗi 1.000 năm

Người dân địa phương mô tả những viên đá kỳ lạ tự lớn lên, biết di chuyển và thậm chí "sinh ra đá con". Những tảng đá kỳ lạ này nằm ở ngôi làng nhỏ Costesti (Romania).
Bí ẩn những tảng đá tự mọc thêm 5cm sau mỗi 1.000 năm


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN