100 công an giải cứu phó giám đốc bị bắt cóc, đòi chuộc 10 tỉ đồng

Phó giám đốc công ty thiết kế nội ngoại thất trong lúc đi gặp khách hàng thì bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng.

 Phó giám đốc bị bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng, công an giải cứu như trên phim


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN