Ngất với 101 đoạn chat 'bất ổn thần hồn' của ChatGPT

ChatGPT với 101 đoạn chat “bất ổn sảng hồn” khiến người dùng cười té ghế.
Cười suýt ngất với 101 đoạn chat “bất ổn sảng hồn” của ChatGPT


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN