Vợ chồng đại gia Hà Nội vào Đồng Nai mua cục đá vô tri giá 2,1 tỷ

Nhóm đối tượng đã dùng các thủ đoạn rất tinh vi, dựng lên màn kịch với sự phân vai chi tiết để lừa bán cục đá với giá 2,1 tỉ đồng.

Lừa bán cục đá với giá 2,1 tỷ đồng 


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN