Đại gia Trương Mỹ Lan dạ thưa liên tục tại tòa

Khai báo tại toà, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bị bắt giữ vào khoảng 20h30 ngày 6/10/2022, khi đang ngoài đường.

Clip lời khai đầu tiên của bà Trương Mỹ Lan tại tòa


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN