Khám phá Học viện Phật giáo Larung Gar lớn nhất thế giới

Học viện Phật giáo Larung Gar ở Trung Quốc được cho là học viện Phật giáo lớn nhất thế giới, ngôi nhà chung của 40.000 tăng ni, Phật tử.
Khám phá Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN