Khách có thể ngủ cùng lúc ở 2 quốc gia trong khách sạn này

Hotel Arbez là khách sạn lạ lùng, du khách ngủ tại đây - chân và đầu của họ có thể thuộc hai quốc gia. Và họ hoặc rối tung lên hoặc "đơ" ra không biết đang ở Pháp hay Thụy Sĩ.
Khách sạn lạ lùng, khách có thể ngủ cùng lúc ở hai quốc gia


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN