Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị kê biên bao nhiêu tài sản?

Cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản, 1 sổ tiết kiệm, 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô và một lượng lớn cổ phần để khắc phục hậu quả vụ án bà Trương Mỹ Lan.

Du thuyền, ôtô và hàng ngàn bất động sản của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị kê biên


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN