Chân dung Tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhà băng này.
Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Cà Mau, là cử nhân Đại học Ngân hàng, thạc sĩ kinh tế, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ Cao cấp chính trị và có kinh nghiệm 33 năm làm việc trong ngành Ngân hàng.
Trước khi làm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, ông Tùng làm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh TP HCM.
Chan dung Tan Chu tich HDQT Ngan hang Dong A
 Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á.
Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Đông Á thay ông Võ Minh Tuấn, người vừa được NHNN bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc NHNN Chi nhánh TP HCM.
Ông Võ Minh Tuấn sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, là cử nhân tài chính tín dụng (Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, nay là Học viện Ngân hàng), thạc sĩ kinh tế phát triển (Viện Nghiên cứu Hà Lan), Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ Cao cấp chính trị và có kinh nghiệm 32 năm làm việc trong hệ thống ngân hàng, trong đó 28 năm công tác trên địa bàn TP HCM.
Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Đông Á, ông Tuấn từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc NHNN, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).
Từ tháng 8/2015 đến nay, ông Tuấn được NHNN chỉ định tham gia HĐQT Ngân hàng Đông Á và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng này.
Ngân hàng Đông Á là tổ chức tín dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước từ năm 2015 đến nay, có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.
Hiện HĐQT Ngân hàng Đông Á gồm có 5 thành viên, ngoài ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT, ông Cao Sĩ Kiêm là thành viên HĐQT nhưng đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT ngân hàng đồng ý, đang chờ đại hội cổ đông gần nhất thông qua.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN