Cận cảnh cây sanh cổ 125 năm tuổi được định giá khoảng 10 tỷ

Là người đầu tiên đưa dáng làng vào tác phẩm cây cảnh, cây sanh này là một trong những tác phẩm tạo nên tên tuổi của ông Nguyễn Tân Khoa (Khoa Sắt) trong giới sinh vật cảnh.
Hồng Cảnh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN