Xem trực thăng "hổ bay" nhào lộn, phóng đạn, tên lửa như mưa

Eurocopter Tiger (hổ bay) có thể trang bị lên đến 68 tên lửa SNEB 68 mm và tên lửa không đối không Mistral.
Trung Nguyên (defensebridge)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN