Video: Vỡ đê hồ Động Đình ở Trung Quốc, làng mạc ngập sâu trong nước

Diễn biến mới vụ vỡ hơn 200 mét đê ở hồ Động Đình, Trung Quốc.
Vương Quốc – CCTV, Hoàn cầu

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN