Video: 4 binh sĩ Ukraine nửa đêm vượt sông, đầu hàng Nga?

4 binh sĩ Ukraine sử dụng những chiếc bè làm từ chai nhựa, lặng lẽ vượt sông trong đêm tối.
Vương Quốc – RIA Novosti

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN