Vì sao F-16 là chiến đấu cơ mạnh bậc nhất thế giới?

Tên lửa không đối đất của F-16 bao gồm tên lửa Maverick, HARM và Shrike do Raytheon sản xuất, tên lửa chống hạm bao gồm Harpoon của Boeing và Penguin của Kongsberg.
Trung Nguyên (airforce-technology)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN