Tuyến đường cao tốc dài nhất thế giới có gì đặc biệt?

Với chiều dài lên tới 48.000 km, Pan-American được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là đường cao tốc dài nhất thế giới. Một trong những điều đặc biệt là tuyến đường này đi qua tới 14 nước châu Mỹ với nhiều địa hình đa dạng.
Trung Nam (dangerousroads)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN