Thư Kỳ quá trẻ đẹp ở tuổi U50 khi đứng bên Lưu Diệc Phi, nhờ uống thứ này 2 lần/ngày

Thư Kỳ đẹp trẻ trung hiếm có, U50 chưa sinh con, duy trì tính kỷ luật cao trong chuyện ăn uống.
Hạ Vũ

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN