Thanh niêm tham mua siêu xe giá rẻ nhận ngay cái kết đắng

Thấy người ta rao bán siêu xe với giá rẻ như cho, thanh niên tham rẻ để rồi nhận cái kết đắng ngắt.
Đ.T, nguồn Youtube

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN