Tên lửa phóng từ tàu ngầm của Nga có tầm bắn 8.300 km, mang 4 đầu đạn nhiệt hạch

R-29RMU2 Sineva mang theo 4 đầu đạn đa hướng MIRV với đầu đạn nhiệt hạch công suất 500 kiloton. Nó Cũng có thể mang tới 10 MIRV hiệu suất 100 kiloton, nhưng cấu hình này không được sử dụng phổ biến.
Trung Nguyên (weaponsystems)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN