RPG-30 Kryuk: Súng chống tăng "độc", bắn tên lửa kép, 1 mồi nhử, 1 diệt mục tiêu

RPG-30 Kryuk bắn tên lửa mồi nhử kích hoạt hệ thống bảo vệ của mục tiêu, trong khi tên lửa chính sẽ tiêu diệt mục tiêu.
Trung Nguyên (military-today)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN