Rau dại xưa không ai ngó giờ hóa "mỏ vàng", người dân trồng thu tiền tỉ

Khởi nghiệp bằng việc thuần dưỡng cây rau nhót mọc hoang ở cánh đồng muối, 8X ở Nghệ An thu về tiền tỉ.
Chi Phan (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN