Quốc gia duy nhất nào ở Đông Nam Á sử dụng đôla Mỹ làm đồng tiền chính thức?

Đây là nước Đông Nam Á duy nhất không có đồng tiền riêng, sử dụng đồng đôla Mỹ trong các giao dịch chính thức.

Hà My (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN