Phạm Thu Hà: “Nhạc Trịnh nâng đỡ tôi khi chống chọi với bệnh phổi gần 2 năm”

"Họa mi bán cổ điển" chia sẻ cô vượt ra khỏi cô đơn, tủi hờn nhờ nhạc Trịnh.
Thu Vũ

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN