Nhiều smartphone Samsung và Xiaomi phát bức xạ mạnh

Stocklytics đã chia sẻ một báo cáo về những smartphone hàng đầu theo mức độ bức xạ của chúng.
Khôi Nguyễn - GizmoChina

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN