Loài chim "sát thủ" có thể hạ sát loài rắn độc bậc nhất thế giới

Nằm trong những loài rắn độc nhất thế giới nhưng đối với loài chim chẹo đất thì rắn đuôi chuông cũng chỉ là một con mồi yếu ớt.
Trung Nam (a-z-animals)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN