Hoàng Yến Chibi đầu tư showcase đầu tiên sau 14 năm ca hát

EP "Duyệt” đánh dấu sự lột xác, trưởng thành về mặt hình ảnh lẫn âm nhạc của Hoàng Yến Chibi.
Minh Đăng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN