Giám đốc thời trang tiết lộ hậu trường làm trang phục cho 30 "Chị đẹp"

Travis Nguyễn là giám đốc thời trang của ''Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023''.
Minh Hà

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN