Dòng máu anh hùng: Sau 16 năm, đoàn phim mới trả hết nợ ngân hàng

Đạo diễn Charlie Nguyễn làm nhiều bộ phim sau đó như "Tèo Em", "Long Ruồi", "Em chưa 18"... để lấy tiền trả nợ.
THÚY VI

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN