Challenger 3: Xe tăng chiến đấu thế hệ mới nhất của Anh mạnh ra sao?

Challenger 3 sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến. Có hệ thống phát hiện và theo dõi mục tiêu tự động. Xe tăng chiến đấu này có áo giáp mô-đun mới, bảo vệ tốt trước hỏa lực trực tiếp của vũ khí đối phương.
Trung Nam (militarytoday)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN