Bí mật về đất nước ngập trong vàng nhưng dân vẫn đói nghèo cùng cực

Ở đây nhà nhà đi đào vàng, người người đi đào vàng, vàng nhiều tới mức chỉ đào nhẹ xuống đất là tìm thấy.

Theo Ngọc Mai (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN