Ảnh: Hàng trăm cành đào rừng bị bỏ trên hè phố Hà Nội chiều 30 Tết, tiểu thương “bỏ của chạy lấy người”

Nhiều tiểu thương đã bỏ lại hàng trăm cành đào rừng cổ thụ trên vỉa hè, về quê ăn Tết do không bán được, họ “bỏ của chạy lấy người”.
Hồng Quang

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN