Ăn một quả khế trả một cục vàng, xách hộ hàng nhận ngay cái kết

Không phải cái gì người ta nhờ xách hộ cũng nhận đâu nhé, tin người quá đôi khi cái kết không thể lường trước được đâu.

Truyện Cổ Remix

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN