AK-630M2 "Duet": Pháo phòng không siêu tốc, khai hỏa 10.000 phát/phút, tầm bắn lên tới 8 km

АК-630М2 "Duet" có khả năng khai hỏa từ 4.000 đến 10.000 phát/phút.
Trung Nguyên (topwar.ru)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN