Ai là đại gia giàu nhất "tứ đại phú hào" của Sài Gòn xưa?

Được biết đất đai của đại gia này rộng "cò bay mỏi cánh", tiền của không biết để đâu cho hết.

Hà My (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN