Á hậu mặc đồ tập biểu diễn yoga giữa không trung, gặp sự cố trang phục trước nghìn người?

Người đẹp này đã lên tiếng giải thích ngay sau đó.
Minh Hà

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN