Xi măng Công Thanh báo lỗ khủng 881 tỷ, vốn âm gần 4.000 tỷ và nợ chồng chất

Xi măng Công Thanh tiếp tục báo lỗ khủng 881 tỷ năm 2021, nợ chồng chất khiến kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến.
Lỗ khủng năm thứ 6 liên tiếp khiến vốn âm gần 4.000 tỷ
Trong năm 2021, CTCP Xi măng Công Thanh thực hện được 2.492 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn chiếm tới 2.248 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp lùi về còn 244 tỷ đồng, giảm 40% so cùng kỳ.
Đáng nói, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay vẫn còn là gánh nặng của Xi măng Công Thanh khi chiếm tới 846 tỷ đồng. Cộng thêm lỗ từ hoạt động khác 8,5 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.
Do đó, cuối cùng Xi măng Công Thanh lỗ ròng 881 tỷ đồng trong năm 2021, cao hơn mức lỗ 771 tỷ của năm 2020, nâng lỗ luỹ kế lên tới 4.898 tỷ đồng. Đây là mức lỗ khủng năm thứ 6 liên tiếp của Xi măng Công Thanh, trong đó nặng nhất là vào năm 2017 lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Vietinbank yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo
Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Xi măng Công Thanh giảm 288 tỷ xuống mức 12.769 tỷ đồng. Trong đó tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn chỉ vỏn vẹn hơn 28 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 41% lên 488 tỷ đồng; chỉ chủ yếu là tài sản cố định chiếm 11.465 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ ngắn hạn chiếm 2.728 tỷ đồng, gấp 3 lần tài sản ngắn hạn. Còn nợ dài hạn chiếm tới 14.039 tỷ đồng, vượt hơn 2.500 tỷ so tài sản dài hạn. Trong đó, vay nợ tài chính của Xi măng Công Thanh vẫn duy trì ở mức cao lên tới 7.443 tỷ đồng.
Theo biên bản làm việc vào tháng 3/2021, VietinBank yêu cầu Xi măng Công Thanh xử lý tài sản đảm bảo là bất động sản của bên thứ 3 để thanh toán nghĩa vụ trả nợ còn thiếu của năm 2021.
Tuy nhiên, đến tháng 5/2021, Xi măng Công Thanh đã đề xuất VietinBank chưa thực hiện việc xử lý tài sản đảm bảo thế chấp của bên thứ 3 khi công ty vẫn đang thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ dựa trên doanh thu và dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh đã cam kết với VietinBank.
Tại báo cáo tài chính này, Xi măng và VietinBank vẫn đang trong quá trình thảo luận về vấn đề này.
Với khoản nợ của Xi măng Công Thanh tại SHB cũng đã được bản cho VAMC. Theo hợp đồng vay, Xi măng Công Thanh phải trả cho SHB 369 tỷ vào tháng 11/2018. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, Xi măng Công Thanh mới chỉ trả được 69 tỷ đồng cho SHB. Và tháng 11/2021, SHB đã mua lại khoản nợ ngắn hạn này từ VAMC.
Xi mang Cong Thanh bao lo khung 881 ty, von am gan 4.000 ty va no chong chat
 Khoản nợ của Xi măng Công Thanh 
Đang tìm kiếm nhà đầu tư mới cũng như huy động sự hỗ trợ tài chính từ nhà đầu tư mới và chủ nợ mới
Ban Tổng giám đốc Xi măng Công Thanh nhận định rằng công ty có thể tạo ra dòng tiền hoạt động thuần về đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động và trả một phần khoản vay với các ngân hàng. 
Công ty cũng đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư mới để tăng thêm vốn nhằm mục đích trả khoản vay ngân hàng cũng như huy động thêm sự hỗ trợ tài chính từ nhà đầu tư và chủ nợ mới. 
Tuy nhiên, tại ngày phát hành báo cáo này, Ban Tổng giám đốc không thể xác định hoặc đánh giá thời điểm huy động vốn từ các nhà đầu tư mới để hoàn thành kế hoạch thanh toán do các ngân hàng đề ra. 
Trong trường hợp Công ty không thể tạo ra đủ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hoặc không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các chủ nợ, Công ty có thể chưa thanh toán được các khoản nợ khi đến hạn trong điều kiện kinh doanh bình thường và các điều chỉnh cần được thực hiện để phản ánh trạng thái tài sản cần được bán khác với điều liện kinh doanh bình thường và bán ở giá trị khác với giá trị đang được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. 
Trong cơ cấu vốn 900 tỷ Xi măng Công Thanh, ông Nguyễn Công Lý đang nắm tới 57,2%, CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 10%, Financiere Lafarge SA 5%, còn lại là các cổ đông khác. 
Xi mang Cong Thanh bao lo khung 881 ty, von am gan 4.000 ty va no chong chat-Hinh-2
 
Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến 
Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 của Xi măng Công Thanh, đơn vị kiểm toán PWC đã từ chối đưa ra ý kiến do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến.
Cụ thể, năm 2021, Xi măng Công Thanh phát sinh khoản lỗ tới 881 tỷ đồng, nâng lỗ luỹ kế vượt vốn chủ sở hữu lên 3.998 tỷ đồng và nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn 1.820 tỷ đồng.
Ngoài ra, Xi măng Công Thanh chưa thực hiện được theo kế hoạch chi trả khoản vay dài hạn đến hạn trả và trái phiếu đến hạn trả với số tiền 921 tỷ đồng cho VietinBank, khoản vay ngắn hạn với số tiền 300 tỷ đồng cho SHB và tổng tiền lãi vay 267 tỷ đồng đồng cho các ngân hàng này.
Những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xi măng Công Thanh.
Theo thuyết minh báo cáo, Ban Tổng giám đốc đã lập báo cáo tài chính trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục.
Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc không thể cung cấp bằng chứng khả năng hoàn thành kế hoạch thanh toán do các ngân hàng đề ra.
Dựa theo các thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho việc sử dụng giả định hoạt động liên tục để soạn lập báo cáo tài chính này là phù hợp.
Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với báo cáo tài chính này.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN