Xây dựng SCG của Chủ tịch Sunshine báo lãi 9 tháng 125 tỷ, tài sản tăng gấp 3 lần

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SCG ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.092 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và lãi ròng gần 125 tỷ đồng, gấp gần 3 lần.
 
Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, CTCP Xây dựng SCG (SCG) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 tăng lên 559 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Do giá vốn tăng mạnh hơn nên lãi gộp chỉ tăng 89%, đạt gần 41 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng lên hơn 42 tỷ đồng.
Xay dung SCG cua Chu tich Sunshine bao lai 9 thang 125 ty, tai san tang gap 3 lan
 
Sau cùng, SCG báo lãi ròng quý 3 gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 21 tỷ đồng. Theo giải trình của SCG, nguyên nhân là do tại ngày 20/9/2021, Công ty sáp nhập CTCP Sunshine - Design trở thành công ty con của SCG với tỷ lệ sở hữu là 95% đã làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty trong quý 3. Ngoài ra, so với cùng kỳ, Công ty đã đẩy nhanh thi công một số dự án và hạ tầng mới.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, SCG ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.092 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và lãi ròng gần 125 tỷ đồng, gấp gần 3 lần.
Năm 2021, SCG đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, SCG đã thực hiện được 42% chỉ tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.
Tại thời điểm cuối quý 3/2021, tổng tài sản của Xây dựng SCG tăng vọt thêm gần 3.000 tỷ lên 4.304 tỷ đồng. Trong đó xuất hiện khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 230 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khách hàng gấp hơn 3 lần lên 3.612 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm mạnh 65% về còn 84 tỷ đồng.  
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN