VSC điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm nay tăng thêm 33%

HĐQT CTCP Container Việt Nam (VSC) vừa thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.
Theo đó, Container Việt Nam vẫn giữ nguyên kế hoạch doanh thu năm 2021 là 1.700 tỷ đồng, bằng chỉ tiêu đã thông qua tại ĐHCĐ trước đó. Công ty điều chỉnh lợi nhuận trước thuế lên 445 tỷ đồng, tăng 33% so với mục tiêu trước đó.
Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm của VSC là căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và tình hình thực tế thị trường.
Được biết, kết thúc 9 tháng, VSC ghi nhận doanh thu hơn 1.386 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 358 tỷ đồng, tăng trưởng 48%, lợi nhuận sau thuế đạt 307 tỷ đồng, tăng 40%.
VSC dieu chinh ke hoach loi nhuan nam nay tang them 33%
 VSC điều chỉnh kế hoạch năm lên 33%.
Như vậy, so với kế hoạch đã điều chỉnh, Container Việt Nam đã thực hiện 81,5% mục tiêu doanh thu và 80,38% mục tiêu lợi nhuận trong vòng 9 tháng.
Riêng quý 3, doanh thu VSC đạt 474 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ 4%, nhờ đó lãi gộp tăng mạnh 52% lên mức 167 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản chi phí, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 127 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lãi ròng xấp xỉ 109 tỷ đồng, tăng mạnh 70%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN