Vocarimex lý giải nguyên nhân đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 suy giảm

Kế hoạch năm 2021 của Vocarimex suy giảm 30% về doanh thu và 75% về lợi nhuận.
Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/6 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, VOC) đã thông qua kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần 1.280 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 57 tỷ đồng và cổ tức tiền mặt dự kiến 12%.
Nhìn lại năm 2020, Vocarimex ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 2.840 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 234 tỷ đồng, lần lượt đạt 89% và 96% kế hoạch đề ra. Theo đó, công ty quyết định trả cổ tức 12%, tương ứng 146 tỷ đồng.
Vocarimex ly giai nguyen nhan dat ke hoach loi nhuan 2021 suy giam
 
Như vậy, kế hoạch năm 2021 của Vocarimex suy giảm 30% về doanh thu và 75% về lợi nhuận.
Theo lý giải của Vocarimex, năm qua công ty đã hoàn tất giải thể công ty con nên năm 2021 không còn lập báo cáo hợp nhất, do đó kế hoạch đặt ra không bao gồm lợi nhuận công ty liên kết.
Trên thị trường, cổ phiếu VOC đang giao dịch trong phiên sáng 18/6 quanh mức 27.700 đồng/cp, ghi nhận tăng hơn 8% trong vòng 1 tuần qua, khối lượng giao dịch bình quân cũng tăng lên hơn 700.000 đơn vị mỗi phiên.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN