VNPT thu về hơn 5.700 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2020

Nợ phải trả của VNPT tại thời điểm cuối năm 2020 là 29.939 tỷ đồng, giảm 3,6% so với thời điểm đầu năm. 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, cho thấy doanh thu thuần đạt gần 50.515 tỷ đồng, giảm 3,1% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 0,24% còn 5.717 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu từ công ty mẹ đạt 40.644 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.242 tỷ. Các công ty con gồm Vinaphone, VNPT Media và Công ty TNHH MTV Cáp quang đóng góp phần doanh thu còn lại.
VNPT thu ve hon 5.700 ty dong loi nhuan trong nam 2020
 Nguồn: VNPT
Tổng tài sản hợp nhất của VNPT tại thời điểm 31/12/2020 ghi nhận gần 99.240 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 43.943 tỷ đồng, tương đương gần một nửa tổng tài sản. Khoản tiền gửi lớn này đem về cho VNPT gần 2.700 tỷ đồng lợi nhuận tài chính mỗi năm.
Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2020 là 29.939 tỷ đồng, giảm 3,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn ghi nhận 27.418 tỷ đồng, chiếm khoảng 91,6% cơ cấu nợ, còn lại là nợ dài hạn ghi nhận 2.521 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN