Vinhomes báo lãi quý 2 khủng hơn 10.200 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

Doanh thu lũy kế 6 tháng của VHM đạt 41.712 tỷ đồng, tăng 82%; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 15.629 tỷ đồng, tăng 52%.
CTCP Vinhomes (VHM) vừa công bố BCTC quý 2 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 28.725 tỷ đồng, tăng 75%.
Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm 26.018 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng chiếm 1.547 tỷ đồng.
Lợi nhuận gộp 14.356 tỷ đồng, tăng 123%. Biên lãi gộp quý 2 năm nay đạt 50%, cải thiện so với mức 39% trong cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính có suy giảm 31% về còn 576 tỷ đồng, các chi phí cũng được tiết giảm nên Vinhomes báo lãi ròng trong quý 2 gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 10.232 tỷ đồng. 
Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 41.712 tỷ đồng, tăng 82%; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 15.629 tỷ đồng, tăng 52%.
Vinhomes bao lai quy 2 khung hon 10.200 ty dong, gap 3 lan cung ky
 
Năm 2021, doanh nghiệp họ nhà Vingroup đề ra mục tiêu 90.000 tỷ đồng doanh thu và 35.000 tỷ đồng lãi sau thuế. Sau nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản Vinhomes đạt 210.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so hồi đầu năm. Lương hàng tồn kho cũng giảm 19% về mức 34.703 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23% lên 42.358 tỷ đồng.
VHM đang ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 32.578 tỷ đồng, chủ yếu tại Dự án Vinhomes Long Beach Cần Giờ, Dự án Khu đô thị Hóc Môn và Dự án Vinhomes Grand Park.
Vay nợ ngắn hạn và dài hạn cũng không thay đổi nhiều so hồi đầu năm ở mức lần lượt là 10.590 tỷ đồng và 12.270 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN