Vinatex báo lãi gấp đôi cùng kỳ nhờ đơn hàng gia tăng và trữ bông giá rẻ

Vinatex đã tận dụng được các lợi thế của thị trường từ cuối năm trước, các đơn vị sợi trong tập đoàn đã có được đơn hàng với giá bán tốt.
Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex, VGT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1 với doanh thu thuần 4.900 tỷ đồng, tăng 45%. Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng 56% đạt 600 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng 128% lên 83 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 11% lên 82 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý lần lượt tăng 41% và 38%.
Sau cùng, Vinatex báo cáo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 200 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Vinatex bao lai gap doi cung ky nho don hang gia tang va tru bong gia re
 
Vinatex lý giải trong quý, tận dụng được các lợi thế của thị trường từ cuối năm trước, các đơn vị sợi trong tập đoàn đã có được đơn hàng với giá bán tốt.
Đồng thời, dự báo được sự tăng cao của giá bông, các đơn vị đã đưa ra những quyết sách phù hợp, dự trữ được lượng bông lớn giá thành rẻ, từ đó thu được kết quả tích cực.
Ngoài ra, đầu năm, các đơn vị may trong tập đoàn cũng mang lại những kết quả rất tích cực khi dịch bệnh được kiểm soát, các đơn vị may đã ổn định lao động, ổn định sản xuất với đơn hàng gia tăng.
Tại thời điểm 31/3, tập đoàn dệt may ghi nhận hàng tồn kho đạt 2.981 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm do hàng mua đang đi đường giảm trong khi nguyên vật liệu và thành phẩm tăng.
Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng thêm 187 tỷ đồng lên 2.438 tỷ đồng và khoản phải thu ngắn hạn tăng 148 tỷ đồng lên 3.235 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN