Vinasun chìm trong thua lỗ, cắt giảm gần 600 nhân viên trong 9 tháng

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, VNS) tiếp tục báo lỗ ròng hơn 90 tỷ đồng trong quý 3, đánh dấu quý thứ 7 thua lỗ liên tiếp.
 
Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, VNS ghi nhận doanh thu thuần quý 3 trượt dốc 90% so với cùng kỳ xuống chỉ còn 23 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ giảm 59%, chiếm hơn 99 tỷ đồng.
Do kinh doanh dưới giá vốn nên doanh nghiệp taxi này phải chịu lỗ gộp gần 77 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, VNS báo lỗ ròng hơn 90 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 56 tỷ đồng. 
Kết thúc 9 tháng đầu năm, VNS ghi nhận doanh thu thuần giảm 47%, xuống còn 396 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 185 tỷ đồng.
Vinasun chim trong thua lo, cat giam gan 600 nhan vien trong 9 thang
 Viansun thua lỗ liên tiếp.
Năm 2021, VNS dự kiến doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 79 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch chỉ lỗ 79 tỷ đồng liệu có hoàn thành khi mà con số lỗ đơn vị phải gánh chịu ngày càng tăng chóng mặt.
Đáng chú ý, số lượng nhân viên tại ngày 30/9/2021 là 3.805 nhân viên. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, VNS tiếp tục cắt giảm 593 nhân viên. Trong năm 2020, VNS cũng đã cắt giảm 1.392 nhân viên.
Tổng tài sản cuối quý 3 ghi nhận hơn 1.697 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 37%, xuống còn 108 tỷ đồng chủ yếu do giảm ở khoản mục khách hàng dùng thẻ taxi.
Nợ phải trả cũng giảm 30% ghi nhận hơn 402 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn (vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả) gần 132 tỷ đồng, giảm 23% với hơn 98 tỷ đồng đến từ vay ngân hàng, còn lại là nợ thuê tài chính.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN