Vinamilk lên kế hoạch lãi trước thuế 12.000 tỷ, khai thác thị trường mới bằng M&A

Vinamilk lên kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2022 ở mức 9.720 tỷ đồng và cổ tức tiếp tục duy trì tại 38,5% tiền mặt.
Ngày 26/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) sẽ được tổ chức để bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu 64.070 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2021.
Lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm khoảng 8% về mức 12.000 tỷ và 9.700 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm tương ứng về mức 9.720 tỷ đồng.
Vinamilk len ke hoach lai truoc thue 12.000 ty, khai thac thi truong moi bang M&A
 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Vinamilk
Vinamilk cũng lên kế hoạch chi cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 38,5%, trong đó đợt 1 tỷ lệ 15% sẽ được tạm ứng vào ngày 19/8/2022.
Vinamilk định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2026 sẽ khởi tạo cơ hội kinh doanh mới như là khai thác các thị trường mới thông qua mua bán sáp nhập, liên doanh, hoặc đầu tư mạo hiểm; Hỗ trợ, đầu tư các dự án start-up phù hợp với chiến lược tăng trưởng của công ty; Củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống và tìm kiếm cơ hội chuyển dịch đầu tư sản xuất tại chỗ. 
Vinamilk len ke hoach lai truoc thue 12.000 ty, khai thac thi truong moi bang M&A-Hinh-2
 
Nhìn lại năm 2021, Vinamilk thực hiện được 61.012 tỷ đồng tổng doanh thu và 10.532 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ.
Với kết quả đó, Vinamilk quyết định trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 38,5%, trong đó đã tạm ứng 29% trong năm 2021 và 2022, còn lại 9,5% sẽ được thanh toán vào ngày 19/8/2022.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN