Vinalines, Cảng Sài Gòn và PSA VN góp thêm 50 triệu USD 'cứu' Cảng quốc tế SP-PSA

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines, MVN) vừa quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch tăng vốn năm 2021 để tăng vốn góp cho Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA.
Theo đó, Vinalines sẽ bổ sung kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 là 7,5 triệu USD, tương đương 173 tỷ đồng để tăng vốn góp tại Cảng quốc tế SP-PSA.
Đồng thời, Vinalines cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Cảng quốc tế SP-PSA để thực hiện tái cấu trúc nợ với ngân hàng.
Cụ thể, vốn điều lệ điều chỉnh của SP-PSA là 113,5 triệu USD, tăng vốn bằng hình thức góp vốn của các cổ đông. Tương ứng số vốn góp bổ sung là 50 triệu USD, trong đó Công ty PSA Việt Nam Pte. Ltd góp 24,5 triệu USD, CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) góp 18 triệu USD và Vinalines góp 7,5 triệu USD (để duy trì tỷ lệ nắm giữ 15%).
Thời điểm thực hiện góp vốn để đảm bảo việc thanh toán cho ngân hàng hoàn thành trước ngày 12/11/2021. 
Vinalines, Cang Sai Gon va PSA VN gop them 50 trieu USD 'cuu' Cang quoc te SP-PSA
 
Được biết, Cảng quốc tế SP-PSA là liên doanh giữa 3 thành viên gồm Vinalines (15%), Cảng Sài Gòn (36%) và Công ty PSA Việt Nam (49%). Dự án Cảng SP-PSA được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2009.
Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên tại thời điểm 30/6/2021, dự nợ gốc từ các ngân hàng cho vay là 109,9 triệu USD, lỗ luỹ kế 127,9 triệu USD.
Theo Vinalines, giải pháp cắt giảm khoản vay theo hình thức tái cơ cấu nợ được xem là giải pháp dài hạn tốt nhất cho cơ cấu tài chính của SP-PSA.
Việc tái cơ cấu nợ tại SP-PSA phát sinh việc Vinalines cùng các đối tác cần phải góp thêm vốn để doanh nghiệp có nguồn trả nợ ngân hàng nhằm tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh tại cảng, tận dụng cơ hội hàng hoá container thông qua khu vực Cái Mép - Thị Vải đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Do khó khăn về thị trường, SP-PSA kinh doanh thua lỗ trong những năm gần đây.
Về kế hoạch năm 2021 của Vinalines, công ty đặt mục tiêu sản lượng vận tải biển 4,71 triệu tấn, doanh thu 1.368 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 983 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư không quá 163,8 tỷ đồng (không bao gồm số tiền hoàn trả giá trị lợi ích của CTCP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ). 
Được biết, 6 tháng 2021, doanh thu hợp nhất của Vinalines đạt 6.062 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.285 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 677 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN