Vinafor phải nộp hơn 1,3 tỷ do vi phạm hành chính về thuế

Vinafor bị phạt hành chính và sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu qua thanh tra năm 2021.
Cục thuế TP.Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - thời kỳ kiểm tra năm 2021 đối với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor).
Trước đó, Vinafor đã tập hợp chi phí sửa chữa 2 hạng mục tại tòa nhà 127 Lò Đúc và nhà điều hành Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh vào giá vốn năm 2021 mà không phân bổ vào các năm sau theo quy định.
Đồng thời, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã điều chỉnh giảm lợi nhuận tính thuế năm 2021 khoản trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác tại công ty thành viên không đủ điều kiện theo quy định.
Vinafor phai nop hon 1,3 ty do vi pham hanh chinh ve thue
 Vinafor phải nộp là hơn 1,3 tỷ đồng.
Với những hành vi sai phạm trên, Vinafor bị phạt hành chính và sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu qua thanh tra năm 2021, tiền chậm nộp, tiền phạt. Tổng số tiền Vinafor phải nộp là hơn 1,3 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinafor đạt 976 tỷ đồng, giảm 14%. Lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng, tăng 24%. 
Trong năm 2022, công ty đặt mục tiêu thu về 2.360 tỷ đồng từ doanh thu hợp nhất và 330 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN