Vinafood 2 ôm lỗ luỹ kế hơn 2.700 tỷ đồng

Đây là quý lỗ thứ 8 liên tiếp của Vinafood 2, nâng tổng lỗ luỹ kế lên mức 2.702 tỷ đồng.
 
Theo BCTC quý 3 vừa được công bố, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, VSF) ghi nhận doanh thu trong quý 3 đạt 3.212 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, giá vốn bán hàng cũng giảm tương ứng dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 195 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng 84% lên mức 25,1 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính ngốn tới 40,4 tỷ đồng trong kỳ khiến cho công ty tiếp tục rơi vào thua lỗ 97,4 tỷ đồng, cùng kỳ công ty cũng lỗ 69.4 tỷ.
Luỹ kế 9 tháng năm 2021, Vinafood 2 đạt doanh số 12.461 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế, giá vốn bán hàng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt 731 tỷ đồng.
Vinafood 2 om lo luy ke hon 2.700 ty dong
 
Tuy vậy, công ty ghi nhận chi phí tài chính lớn lên tới 121 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 597 tỷ và 278 tỷ đồng dẫn đến công ty vẫn thua lỗ nặng. Kết quả, 9 tháng Vinafood 2 lỗ 239 tỷ đồng.
Đây là quý lỗ thứ 8 liên tiếp của Vinafood 2, nâng tổng lỗ luỹ kế lên mức 2.702 tỷ đồng.
Theo giải trình của ban lãnh đạo công ty, tình hình dịch bệnh Covid-10 nên xuất khẩu gạo gặp khó khăn dẫn tới chi phí phát sinh tăng, lợi nhuận giảm mạnh.
Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Vinafood 2 đạt 7.364 tỷ đồng, các khoản phải thu tăng mạnh lên 809 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 4.778 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn, giá trị hơn 2.495 tỷ đồng, tăng 72%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN