Vinaconex "hụt" hơn 100 tỷ lãi ròng sau kiểm toán 2022

Lãi ròng 2022 của VCG điều chỉnh giảm tức 104 tỷ về còn 782 tỷ đồng sau kiểm toán do thay đổi nhiều khoản mục.
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2022 với doanh thu thuần điều chỉnh giảm 2% tức 176 tỷ đồng xuống mức 8.453 tỷ đồng so báo cáo tự lập. Trong đó, biến động lớn nhất là doanh thu bất động sản giảm 420 tỷ xuống vỏn vẹn 188 tỷ đồng, trong khi hoạt động xây lắp tăng 109 tỷ lên 6.101 tỷ đồng...
Do đó, lợi nhuận gộp cũng bị ảnh hưởng khi giảm 209 tỷ về còn 917 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác cũng điều chỉnh nhẹ sau kiểm toán, đặc biệt lợi nhuận khác tăng vọt gấp 4,3 lần lên 61 tỷ đồng. Thêm vào đó, thu nhập thuế TNDN hoãn lại cũng gấp 2,2 lần lên 45 tỷ đồng.
Sau cùng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của VCG điều chỉnh giảm 11,7% (tức 104 tỷ) về còn 782 tỷ đồng sau kiểm toán, tương ứng gần gấp đôi kết quả kinh doanh năm 2021.
Vinaconex
 
Tại thời điểm cuối 2022, tổng tài sản của VCG cũng điều chỉnh giảm 286 tỷ xuống 31.999 tỷ đồng sau kiểm toán. Trong đó, hàng tồn kho lại điều chỉnh tăng thêm 313 tỷ lên 7.080 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn cũng giảm 317 tỷ xuống 9.059 tỷ đồng.
Vinaconex
 Cơ cấu hàng tồn kho của Vinaconex
Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cũng giảm 191 tỷ xuống còn 22.068 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính chiếm 13.513 tỷ đồng, giảm tới 710 tỷ so báo cáo tự lập (vay trái phiếu chiếm 5.381 tỷ đồng).
Cũng cần lưu ý, VCG đang ghi nhận nợ xấu tới 1.340 tỷ đồng, trong đó giá trị có thể thu hồi chỉ gần 211 tỷ đồng (chiếm chủ yếu là từ Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh). 
Vinaconex
 Cơ cấu nợ xấu của Vinaconex cuối 2022
Được biết, năm 2023, VCG đặt mục tiêu doanh thu 16.340 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả năm 2022. Lợi nhuận sau thuế lại giảm 8% về còn 860 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN